Vilkår - Kjærlighetsmønster

Innledning

Disse vilkårene regulere materialet og kurset Kjærlighetsmønster som du kan få tilgang til fra nettsidene www.kjærlighetsmønster.no og https://www.kjaerlighetsmnsterkurs.no.

Materialet og kurset Kjærlighetsmønster er utviklet for å veilede og hjelpe kvinner og menn til å bli bevisst sitt kjærlighetsmønster/relasjonsmønster slik at de kan ha muligheten til å begynne å ta nye og gode valg i kjærlighetslivet sitt. 

Materialet og kurset er norsk produsert og eies av selskapet Alien Film AS org.nr. 981465857 MVA (heretter Selskapet). 

For å få tilgang til materialet og kurset må du ha fylt 15 år, og legge inn korrekt brukerinformasjon og samtykke til disse vilkårene. Så fremt du aksepterer vilkårene, utgjør dette avtalen mellom deg og Selskapet.

Innhold og ansvar 

Kurset består av ukentlig undervisning (videoer) og oppgaver som kan hjelpe deg å ta bevisste og gode valg i kjærlighetslivet. Du kan velge mellom å ta kurset over 10 eller 20 uker. Du får tilgang til 40 videoer på tilsammen ca 8 timer. I tillegg får du tilgang til personlig oppfølgning via 7 undervisningstimer på Zoom i den perioden du tar kurset. Du får også en arbeidsbok med tekst og oppgaver hvor du kan skrive inn dine notater for støtte i prosessen. Du vil få tilgang til kurset ca 1 virkedag etter at betalingen er registrert på Selskapets bankonto. Hvilket utbytte du får av kurset vil avhenge av ditt utgangspunkt og innsats. Videoene er tilgjengelig i minst 12 måneder, og i den perioden kan du se videoene så mange ganger du vil. Timer og personlig oppfølging blir avtalt og booket individuelt direkte med Anniken Lien Mathiesen, og foregår hovedsakelig på hverdager på dagtid (kl 08-14). 

Kurset vil normalt være tilgjengelig via logg inn med e-mail og passord fra https://www.kjaerlighetsmnsterkurs.no, og fungere uten feil eller mangler forutsatt tilgang til internett. Tilgang til kurset er personlig, og det er ikke tillatt å dele kurset med andre. Du er ansvarlig for å holde passord sikkert oppbevart.

Kursdeltakere vil kunne motta relevante tilbud og informasjon fra Selskapet på e-mail, frem til de ev. gir beskjed om at de ikke ønsker det. Andre får slik informasjon dersom de etterspør det, eller det foreligger et gyldig samtykke. 

Selskapet gir ingen oppetidsgaranti, og kan heller ikke garantere at tjenestene er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din mobil/enhet.

Alt innhold på nettstedet og kurset leveres «som den er», uten garantier av noe slag, hverken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Selskapet garanterer ikke for bruken av materialet på nettstedene eller kurset, eller resultatene av bruken av materialet, eller egnethet for materialet for noe brukerens behov eller forventninger. 

Hverken Selskapet eller noen annen part som er involvert i å lage, produsere eller vedlikeholde kurset eller innhold på nettstedene er ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med gjennomføring av kurset eller bruk av innholdet på nettsidene. 

Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold til nettstedene, materialet på nettstedet, kurset og varemerkene tilhører Selskapet eller dets underleverandører, og er beskyttet av gjeldende lover og regler om opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter. Enhver utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med Selskapet. Brudd på dette punkt kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

Angrerett

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse fordi leveringen er begynt med ditt uttrykkelige samtykke og erkjennelse av at angreretten dermed går tapt.

Personvernerklæring – behandling av personopplysninger

Se vår personvernerklæring. 

Endringer

Selskapet forbeholder seg rett til å endre disse vilkårene ved behov, for eksempel fordi våre leverandører eller samarbeidspartnere gjør endringer i sine vilkår. Ved vesentlige endringer som påvirker eksisterende kundeforhold, vil du bli varslet.

Sist oppdatert 28.06.2022

Få de 10 beste grensesettingreglene for et bedre forhold:

Send meg din e-mail så vi jeg sende deg reglene til deg så snart som mulig.