Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettsidene, bestiller materiale og kurset Kjærlighetsmønster som du kan få tilgang til fra www.kjærlighetsmønster.no og https://www.kjaerlighetsmnsterkurs.no.

Materialet og kurset er produsert og eies av selskapet Alien Film AS org.nr. 981465857 MVA (heretter Selskapet), som også er behandlingsansvarlig. 

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Selskapet og Selskapets leverandører/ samarbeidspartnere for det formål å levere og forbedre materialet, kurset og nettsidene. Nedenfor følger en oversikt over hvilke opplysninger Selskapet og våre leverandører/ samarbeidspartnere har tilgang til og hva vi bruker de til:

 • Selskapet kan lagre den informasjonen du oppgir i e-mail, kontaktskjema, innlogging og i undervisning for å kommunisere med og veilede deg, og etterkomme dine forespørsler og oppfylle våre avtaler og ivareta god sikkerhet. 
 • Dersom du har bedt om informasjon om kurs eller annet, bruker Selskapet den oppgitte e-mail adressen til å sende deg slik informasjon.
 • Dersom du har bestilt tilgang til video eller kurs, bruker Selskapet den oppgitte e-mail adressen til å sende deg link for å kunne åpne videoen/kurset og gjennomføre undervisning, samt bostedsadressen og telefonnummer til for å komme i kontakt med deg og sende deg arbeidsboken for kurset.
 • Selskapet bruker videre din kontaktinformasjon og informasjon om din bestilling for fakturering. 
 • Selskapet kan bruke oppgitte e-mail adresse til å sende ut relevante tilbud og informasjon fra Selskapet til kursdeltakerne, frem til de ev. gir beskjed om at de ikke ønsker det. Selskapet kan også sende dette til andre som etterspør det, eller det foreligger et gyldig samtykke. 
 • Selskapet kan registrere og lagre det som fremgår i e-mail og kontaktskjema du sender oss, når kurskontoen på https://www.kjaerlighetsmnsterkurs.no ble etablert, når du har bestilt og gjennomført undervisning, når du så på video, hvor du tok pause i videoene og hvor mye av videoene du har sett, i tillegg til ev. feilhendelser.
 • Selskapet kan registrere og behandle personopplysninger fra den personlige oppfølgning, men registrerer ikke helseopplysninger eller andre opplysninger som defineres som særlig kategorier av personopplysninger i GDPR art. 9. Du må heller ikke sende det skriftlig til Selskapet, og dersom du gjør det kan det bli lagret, jf. første punkt.  
 • Nettstedene benytter følgende cookies/ informasjonskapsler:
  Nødvendige cookies: ARRAffinity som håndterer lastbalansering i Microsoft Azure, og sørger for at den besøkende blir sendt til samme server for hver spørring. Informasjonskapselen fjernes når den besøkende lukker nettleseren.

Analyse/statistikk cookies: Google Analytics som innhenter anonym informasjon om den besøkende om hvordan nettstedet blir brukt, hvilket nettsted brukeren kommer fra, utgangsside, antall og lengde på besøk, og hvilket operativsystem og kommunikasjonsenhet som benyttes. Dette gjøres for kunne analysere aktiviteten og optimalisere nettstedet. Informasjonskapselen fjernes etter maks 730 dager.

De fleste moderne nettlesere er innstilt for å akseptere cookies/informasjonskapsler automatisk, men du kan når som helst endre det. Ved å besøke våre nettsider, samtykker du i at det settes cookies i din nettleser slik det fremgår ovenfor, med mindre nettleseren din er innstilt slik at den ikke aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, kan du oppleve redusert funksjonalitet. Cookies, kan også enkelt slettes jevnlig eller etter en sesjon. Metoden for å håndtere cookies varierer avhengig av hvilken type nettleser du benytter. Du kan finne mer informasjon om hvordan du avviser, sletter og administrerer cookies på www.nettvett.no. Husk at dersom du benytter flere nettlesere, så må du slette og endre innstillingene for cookies i hver enkelt nettleser.

 • Selskapet benytter Kajabi fra Kajabi LLC, som plattform. Kajabi LLC er et selskap etablert i California USA, og lagrer personopplysninger i USA. Kajabi behandler følgende opplysninger på vegne av Selskapet: I tillegg benytter Kajabi cookies, slik det fremgår på deres nettside. Kajabi følger ISO 27001:2017. Mer informasjon om Kajabi og deres behandling av personopplysninger og cookies finnes på https://newkajabi.com/privacy.html
 • Selskapet har profiler/brukerkontoer på Facebook og Instagram, men benytter ikke annonseringspiksler. Behandlingsgrunnlaget er GDPR art. 6 nr. 1 f (interesseavveining) og ev. samtykke. Etter vår vurdering har vi en berettiget interesse i å ha kontoer/profiler i disse sosiale mediene. Dersom du besøker våre profiler på sosiale medier, vil vi være behandlingsansvarlige for de personopplysningene vi får tilgang til ved å være kontoadministrator, og personopplysningene vi behandler for egne formål.

Selskapet følger retningslinjene som gjelder for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal. Når du besøker profilene våre, samles det inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Vi har ikke tilgang til alle personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet på basis av de innsamlede opplysningene. Når det gjelder Facebook kan vi dessuten se samlet informasjon om de som har likt siden vår, som alder, kjønn, land, by/sted og hva personer som liker oss ellers har likt. Vi kan videre se hvor mange personer som har besøkt siden vår og hvor mange som er nådd gjennom innlegg i valgte tidsperiode. I tillegg kan vi se likerklikk, delinger og følgere med profil og sideaktiviteter som hva det er klikket på og kommentarer, som vi kan bruke til å kommunisere med. På Instagram kan vi via innsikt-panelet se en generell og anonymisert oversikt i forhåndsangitte tidsintervaller over totale samhandlinger med profilen og hvilke typer samhandlinger dette inkluderer. I tillegg kan vi se en totaloversikt over demografi, alder og kjønn på våre følgere. Vi har ellers tilgang til hvem som følger oss, hvem som liker våre innlegg og hvem som kommenterer. For den enkelte publisering har vi innsikt i hvor mange som har lagret, videresendt, kommentert og likt innlegget og innleggets organiske eksponering overfor følgere og ikke-følgere. Vi kan ikke se hvem som har lagret eller videresendt innlegg. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med Facebook og Instagram sine vilkår for bruk av tjenestene, og hvordan de behandler dine personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er hovedsakelig fordi det er nødvendig for å oppfylle inngåtte avtaler og levere etterspurt materiale og kurs, i tillegg til tiltak og handlinger i forkant av avtaleinngåelse (GDPR art. 6 nr. 1 b) og for å oppfylle rettslige forpliktelser (GDPR art. 6 nr. 1 c). Når det gjelder andre behandlinger, vil det rettslige grunnlaget være ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 a) eller en berettiget interesse (GDPR art. 6 nr. 1 f). I henhold til Selskapets vurdering har vi en berettiget interesse i å sende deg svar på og følge opp dine henvendelser, og gjennomføre dialog om nyheter, tilbud, og produkter og tjenester fra oss med mindre du reserverer deg mot dette. Selskapet fatter ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, men registrerte personopplysninger og andre data brukes til å velge eller tilpasse dialogen med deg og gi deg bedre oppfølging og opplevelse.

Selskapet behandler personopplysningene så lenge formålet med behandlingen gjør det nødvendig. Etter dette blir opplysningene slettet på en sikker måte, med mindre opplysningene blir anonymisert eller det finnes et annet rettsgrunnlag for videre behandling. 

Selskapet vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre enn våre leverandører og samarbeidspartnere slik det er angitt over, uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering. Våre leverandører og samarbeidspartnere behandler kun dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for å levere avtalte produkter eller tjenester og forbedre disse i samsvar med gjeldende databehandleravtale.

Selskapet lagrer dine personopplysninger iht. norsk personvernlovgivning og GDPR. Du har rett til en kopi av, og kreve korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. Du kan når som helst kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, trekke ditt samtykke eller reservere deg mot kommunikasjon i visse kanaler.. Dette kan du gjøre ved å kontakte Selskapet på e-mail: annikenlien@outlook.com. Dersom du mener at Selskapets behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Selskapet forbeholder seg rett til å endre personvernerklæringen ved behov, for eksempel fordi våre leverandører eller samarbeidspartnere gjør endringer. Ved vesentlige endringer vil du bli varslet.

Sist oppdatert 28.06.2022

Få de 10 beste grensesettingreglene for et bedre forhold:

Send meg din e-mail så vi jeg sende deg reglene til deg så snart som mulig.